Celem Klubu jest:

1.    Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od używania wszelkich napojów alkoholowych oraz stworzenie warunków do wytrwania w abstynencji.

2.    Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych    i satysfakcjonujących zainteresowań.

3.    Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.

4.    Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

 

Oferta Tygodniowa:

 

Poniedziałek:

Spotkania  osób uzależnionych i współuzależnionych

Wtorek:

Terapia z psychologiem

Środa:

Grupa wsparcia – spotkania z terapeutą

Czwartek:

Spotkania z psychologiem – osoby współuzależnione

Piątek:

Warsztaty trzeźwościowe